29/06/2022 15:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm di tích lịch sử nhà tù Chợ Chu

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 08/10/2015 23:01

 

Di tích Chợ Chu thuở Pháp sang
Ngục tù đế quốc đã trăm năm
Lối rêu vẫn nhớ bách anh kiệt[1]
Tường đá còn lưu thập ngũ danh[2]
Định Hoá từ đây nôi cách mạng
Tân Trào tiếp bước chiến khu xanh
Ai về xứ Thái chè thơm đậm
Ấm áp tình đời những chứa chan.
Bài này in trong cuốn Điện thôn bản, Tác giả Trần Đông Phong, NXB Thế Giới, Quý II-2016.
Chợ Chu tức thị trấn huyện Định Hoá, Thái Nguyên. Nhà tù Chợ Chu do Đế quốc Pháp xây dựng năm 1916.
Tân Trào: Huyện thuộc Tuyên Quang
[1] Năm 1943, 100 tù chính trị ở nhà tù Sơn La bị chuyển đến giam cầm ở nhà tù Chợ Chu.
[2] 15 đảng viên của chi bộ cộng sản ở nhà tù Chợ Chu từ 1943.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Thăm di tích lịch sử nhà tù Chợ Chu