21/03/2023 09:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Bang phong thổ
安邦灃土

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 21/11/2009 23:56

 

Nguyên tác

海上萬峰宭玉立,
星羅奇布翠崢嶸。
魚鹽如土民趍便,
鏵稻無田賦薄征。
波向山坪低處踊,
舟穿石壁隙中行。
邊氓久樂承平化,
四十余年不識兵。

Phiên âm

Hải thượng vạn phong quần ngọc lập,
Tinh la kỳ bố thuý tranh vanh.
Ngư diêm như thổ dân xu tiện,
Hoa đạo vô điền phú bạc chinh.
Ba hướng sơn bình đê xứ dũng,
Chu xuyên thạch bích khích trung hành.
Biên manh cửu lạc thừa bình hoá,
Tứ thập dư niên bất thức binh.

Dịch nghĩa

Muôn ngọn núi nổi trên mặt biển trông như những viên ngọc đẹp
La liệt như những vì sao, những quân cờ, chênh vênh một màu xanh biếc
Cá muối nhiều như đất, nhân dân đua theo nghề đó rất tiện lợi
Ruộng không cấy lúa cho nên thuế má nhẹ
Sóng dồn về phía thấp của vách núi mà nhảy vọt lên
Thuyền luồn trong rạch dài giữa hai vách đá mà đi
Nhân dân ở biên giới, từ lâu vui huởng thái bình
Hơn bốn mươi năm không hề biết sự binh đao

Bản dịch của Phụng Hà

Nghìn non tựa ngọc giữa bể sâu,
Ngỡ như sao biếc chất chồng nhau.
Đất đầy cá muối, no dân chúng,
Ruộng không thóc lúa, nhẹ thuế xâu.
Sóng đập bên non dồn chỗ thấp,
Thuyền luồn trong rạch khuất núi cao.
Dân hưởng thái bình nơi biên giới,
Bốn chục năm hơn chẳng binh đao.
An Bang là tên lộ thời Hồng Đức, nay là vùng Quảng Ninh.

Nguồn:
1. Lý Tế Xuyên, Vũ Quỳnh, Kiều Phú, Lê Thánh Tông, Ngô Chi Lan, Nguyễn Bỉnh Khiêm, NXB Văn Nghệ, TP HCM, 1998
2. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu xuất bản, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » An Bang phong thổ