11/12/2022 05:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 18
18

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2008 03:00

 

Nguyên tác

象潟や
雨に西施が
ねぶの花

Bản dịch của Vĩnh Sính

Mưa trời Tượng Tích buồn thay
Tây Thi, dạ hợp chau mày ủ ê

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 18