19/01/2022 06:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người ta chẳng muốn nghe gì về cuộc chiến tranh
Уже не любят слушать про войну

Tác giả: Boris Slutsky - Борис Слуцкий

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2018 20:40

 

Nguyên tác

Уже не любят слушать про войну
прошедшую,
и как я ни взгляну
с эстрады в зал,
томятся в зале:
мол, что-нибудь бы новое сказали.

Еще боятся слушать про войну
грядущую,
ее голубизну
небесную,
с грибами убивающего цвета.
Она еще не родила поэта.

Она не закусила удила.
Ее пришествия еще неясны сроки.
Она писателей не родила,
а ныне не рождаются пророки.

Bản dịch của Nguyễn Văn Minh

Người ta chẳng muốn nghe về cuộc chiến đã qua
Quan điểm thế nào mặc kệ
Từ bục sân khấu đến gian phòng
Chán chường mệt mỏi
Im lặng chờ điều gì mới mẻ hơn

Họ còn sợ nghe về cuộc chiến tương lai
Về màu xanh da trời
Về hình nấm mang màu huỷ diệt
Cuộc chiến đó, những nhà thơ chưa được sinh ra

Cuộc chiến chưa chạm đến hàm thiếc, dây cương
Lúc nào đến, quả chưa ai được biết
Nhà văn thì chưa được sinh ra
Còn nhà tiên tri đến giờ chưa xuất hiện
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Boris Slutsky » Người ta chẳng muốn nghe gì về cuộc chiến tranh