26/09/2022 20:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá tướng quân mạo
過將軍帽

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:29

 

Nguyên tác

三千犀甲射潮回,
鯨沁茫茫萬里開。
日暮長風吹客帽,
憑瀾空憶伏波才。

Phiên âm

Tam thiên đê giáp xạ triều hồi[1],
Kình thấm mang mang vạn lý khai.
Nhật mộ trường phong xuy khách mạo,
Bằng lan không ức phục ba[2] tài.

Dịch nghĩa

Ba ngàn binh giáp, mạnh lắm, tan nước triều về,
Tăm kình mờ mịt mở ra muôn dặm.
Xẩm tối cơn gió lớn thổi qua chiếc mũ của khách,
Ngồi tựa lan can nhớ đến cái tài dẹp sóng.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ba ngàn binh giáp bắn triều tan,
Vạn dặm tăm kình sóng toả lan.
Gió lớn, trời chiều tung mũ khách,
Nhớ tài dẹp sóng, tựa lan can.
[1] Trong Bắc mộng toả ngôn ghi: Thành phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang bị sóng triều đánh vào cụm đá La Xát, Trần Lưu, vua nước Ngô Việt thời Ngũ Đại giương cung bắn tan sóng triều.
[2] Vừa có nghĩa là dẹp sóng, cũng là một danh hiệu tướng quân. Lộ Bác Đức, Mã Viện nhà Hán từng giữ chức ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Quá tướng quân mạo