08/12/2021 03:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa công 5
車攻 5

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2015 10:50

 

Nguyên tác

決拾既佽,
弓矢既調。
射夫既同,
助我擧柴。

Phiên âm

Quyết thập ký thứ,
Cung thỉ ký điều.
Xa phu ký đồng,
Trợ ngã cử tứ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đầy đủ miếng che tay, khoen bắn
Vừa xứng nhau đã sẵn tên cung
Những tay thiện xạ hợp cùng
Giúp ta lượm xác thú chồng chất cao
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xa công 5