25/05/2024 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngõ đợi

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/06/2022 09:01

 

Thời gian loang bãi bóng chiều,
ngõ tre ngóng đợi bao nhiêu năm rồi.
Không gian loang vũng nước vơi,
bóng buồn nâu đọng đáy trời không đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Ngõ đợi