18/10/2021 18:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu (Tằng trục đông phong phất vũ diên)
柳(曾逐東風拂舞筳)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hoanggiapton vào 01/09/2009 07:12

 

Nguyên tác

曾逐東風拂舞筳,
樂遊春苑斷腸天。
如何肯到清秋日,
以帶斜陽又帶蟬。

Phiên âm

Tằng trục đông phong phất vũ diên,
Lạc Du xuân uyển[1] đoạn trường thiên.
Như hà khẳng đáo thanh thu nhật,
Dĩ đới tà dương hựu đới thiền.

Dịch nghĩa

Liễu mềm đuổi theo gió đông phất phơ như múa trên chiếu trúc,
Ngày xuân trên Lạc Du Nguyên, lòng đau như cắt.
Làm sao tới được những ngày sắc thu trong trẻo,
Đem theo được tà dương ảm đạm cùng tiếng ve ai oán của mùa thu.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Chiếu trúc, liễu mềm múa gió đông,
Vườn Lạc Du xuân quặn cõi lòng.
Làm sao có sắc thu trong lạnh,
Đem tà dương trộn tiếng ve không?
[1] Tức Lạc Du Nguyên, do Hán Tuyên Đế sai xây dựng ở ngoại ô kinh thành Trường An, nay là thành phố Tây An, Thiểm Tây. Nơi này nguyên tên là Tần Nghi Xuân uyển, một thắng cảnh du lịch của giới quý tộc đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Liễu (Tằng trục đông phong phất vũ diên)