05/02/2023 14:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con anh

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 07:14

 

Con anh lên tám tuổi rồi,
Học hành đương độ mải chơi mải đùa;
Chơi ô chán lại đình chùa,
Vở viết nguệch ngoạc như bùa vẽ nhăng.
Cười nhe, sún cả hàm răng,
Áo quần xốc xếch, chạy khăng suốt ngày.
Chân không, chẳng chịu guốc giầy,
Mật rắn như đá, người gầy như que.
Bây giờ, mẹ bảo chẳng nghe,
Mai sau biết có nên nghề ngỗng chi?
1923

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Con anh