04/07/2020 09:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu chợ có trái bí rợ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 16:26

 

Đầu chợ có trái bí rợ
Cuối chợ có trái bí đao
Giữa chợ có đĩa môn xào
Anh Hai tôi, chị Sáu tôi gặp nhau như liễu gặp đào
Đặng mà liệu tính ngày nào hiệp hôn
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đầu chợ có trái bí rợ