29/05/2022 16:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuồng

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 14:58

 

Chưa xuân tiết nghĩa, mẹo gian hùng
Đâu dễ nhìn ra lớp "sóng tùng"
Binh lửa vừa lui đèo núi dựng
"Gian nan là nợ khách anh hùng[1]"
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996
[1] Câu tuồng của Đào Tấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Tuồng