25/09/2021 18:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nội đệ Nguỵ sinh hoàn lý
送內弟魏生還里

Tác giả: Vương Thế Trinh - 王世貞

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 22:28

 

Nguyên tác

阿姊扶床泣,
諸甥繞膝啼。
平安只兩字,
莫惜過江題。

Phiên âm

A tỷ phù sàng khấp,
Chư sanh nhiễu tất đề.
Bình an chỉ lưỡng tự,
Mạc tích quá Giang đề.[1]

Dịch nghĩa

Chị đứng bên giường khóc
Các cháu thút thít quanh bên gối
Chỉ hai chữ bình an
Khi về đến Giang Nam đừng tiếc gì không đề vào thư

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đứng bên giường chị khóc
Các cháu sụt sùi quanh
Hai chữ bình an nhớ
Qua Giang nhớ gửi nhanh
[1] Ý bảo em vợ sau khi về đến quê nhà Giang Nam, viết thư báo cho biết là bình an, cũng có hàm ý chúc lên đường bình an. Giang tức sông Trường Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thế Trinh » Tống nội đệ Nguỵ sinh hoàn lý