25/01/2022 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 48
48

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2015 15:17

 

Nguyên tác

Bring beauty and order into my forlorn life, woman, as you brought them into my house when you lived.
Sweep away the dusty fragments of the hours, fill the empty jars, and mend all that has been neglected.
Then open the inner door of the shrine, light the candle, and let us meet there in silence before our God.

Bản dịch của Bùi Xuân

Hãy mang vẻ đẹp và nghi lễ vào cuộc sống đau khổ của tôi, người phụ nữ, như bạn mang chúng vào nhà tôi khi bạn sống
Hãy quét sạch hết những mảnh bụi của thời gian, đổ đầy các bình không, và hàn gắn tất cả những gì đã bị lãng quên
Sau đó, hãy mở cánh cửa bên trong đền thờ, thắp sáng ngọn nến, và ở đó chúng ta gặp nhau trong im lặng trước Chúa
Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 48