24/07/2024 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiệt Đặc sơn
傑特山

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 16/08/2008 01:33

 

Nguyên tác

蒼煙一徑入山林,
嘒嘒疏蟬抱樹吟。
綠野舊堂苔鎖色,
錦宮遺廟柏成陰。
金滕事業光前古,
麟閣功臣說到今。
知是九泉齊恨處,
平生虛辨子房心。

Phiên âm

Thương yên nhất kính nhập sơn lâm,
Huế huế sơ thiền bão thụ ngâm.
Lục Dã cựu đường đài toả sắc,
Cẩm Cung di miếu bách thành âm.
Kim đằng sự nghiệp quang tiền cổ,
Lân các công thần thuyết đáo câm (kim).
Tri thị cửu tuyền tề hận xứ,
Bình sinh hư biện Tử Phòng tâm.

Dịch nghĩa

Một lối nhỏ xanh mờ đi vào núi sâu,
Ve đầu mùa ôm cây kêu rì rì.
Ngôi nhà Lục Dã xưa, rêu đã che kín màu sắc,
Đền Cẩm Cung đế di tích, bách mọc mờ tối.
Sự nghiệp Kim đằng làm sáng thời xa xưa,
Các công thần ở gác Lân còn truyền đến ngày nay.
Biết đây là chỗ kẻ sĩ thất chí ở suối vàng,
Bình sinh chỉ bàn suông lòng Tử Phòng.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Khói lam lối nhỏ dẫn vào rừng,
Ve gọi trên cây tiếng chẳng ngừng.
Lục Dã nhà xưa rêu phủ khắp,
Cẩm Cung miếu cũ bách từng từng.
Kim đằng sự nghiệp gương còn sáng,
Lân các công thần kể đến cùng.
Biết nỗi hận lòng nơi chín suối,
Tử Phòng chuyện vãn chỉ suông không.
Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Kiệt Đặc sơn