05/02/2023 07:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vãn đăng thành bắc môn
秋晚登城北門

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2009 20:26

 

Nguyên tác

幅巾藜杖北城頭,
捲地西風滿眼愁。
一點烽傳散關信,
兩行雁帶杜陵秋。
山河興廢供搔首,
身世安危人倚樓。
橫槊賦詩非復昔,
夢魂猶繞古梁州。

Phiên âm

Bức cân lê trượng bắc thành đầu,
Quyển địa tây phong mãn nhãn sầu.
Nhất điểm phong truyền Tản Quan tín,
Lưỡng hàng nhạn đới Đỗ Lăng thu.
Sơn hà hưng phế cung tao thủ,
Thân thế an nguy nhân ỷ lâu.
Hoành sóc phú thi phi phục tích,
Mộng hồn do nhiễu cổ Lương Châu.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Gậy lê khăn vải tới thành cao,
Cuộn đất hơi may đẵm mắt sầu.
Đại Tản đỉnh non truyền lửa hiệu,
Đỗ Lăng hàng nhạn chuyển hơi thu.
Non sông, hưng phế cam vò tóc,
Thân thế an nguy chỉ tựa lầu.
Cầm giáo ngâm thơ đâu giống trước,
Mộng hồn quanh quẩn đất Lương Châu.
Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Thu vãn đăng thành bắc môn