02/12/2022 16:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió
Vents

Tác giả: Saint-John Perse - Alexis Léger

Nước: Pháp
Đăng bởi Die Autumn vào 27/03/2009 07:23

 

Nguyên tác

C'étaient de très grands vents sur toutes faces de ce monde.
De très grands vents en liesse par le monde, qui n'avaient d'aire ni de gite.
Qui n'avaient garde ni mesure, et nous laissient, hommes de paille.
En l'an de paille sur leur erre...Ạh! Oui, de très grands vents sur toutes faces de vivants!
Flairant la pourpre, le cilice, flairant l'ivoire et tesson, flairant le monde entier des choses.
Et qui couraient à leur offices sur nos plus grands versets d'athlètes, de poètes.
C'étaient de très grands vents en quête sur toutes pistes de ce monde.
Sur toutes choses périssables, sur toutes choses saisissables, parmi le monde entier des choses.

Dịch nghĩa

Đó là những trận gió rất lớn trên khắp mặt thế giới.
Những trận gió rất lớn vui mừng trên khắp thế giới không có chỗ phơi chỗ trú.
Không có canh phòng mực thước, như bỏ lại chúng ta những con người rơm rác.
Trong cái nắm rơm rác của gió đi...Ôi! Vâng, những trận gió rất lớn trên khắp bộ mặt của những con người đang sống! đánh hơi màu đỏ, màu lông, đánh hơi ngà voi, và đồ gốm, đánh hơi cả thế giới của mọi sự vật.
Và chạy theo trên những quãng đường lớn của chúng ta những lực sĩ và những nhà thơ.
Đó là những trận gió rất lớn đi tìm trên khắp mọi nẻo đường của thế giới.
Trên khắp mọi sự vật có thể chết đi, trên khắp mọi sự vật có thể nắm bắt được giữa cái thế giới hoàn toàn của sự vật.

Bản dịch của Tế Hanh

Đó là những trận gió rất lớn trên khắp mặt thế giới.
Những trận gió rất lớn vui mừng trên khắp thế giới không có chỗ phơi chỗ trú.
Không có canh phòng mực thước, như bỏ lại chúng ta những con người rơm rác.
Trong cái nắm rơm rác của gió đi...Ôi! Vâng, những trận gió rất lớn trên khắp bộ mặt của những con người đang sống! đánh hơi màu đỏ, màu lông, đánh hơi ngà voi, và đồ gốm, đánh hơi cả thế giới của mọi sự vật.
Và chạy theo trên những quãng đường lớn của chúng ta những lực sĩ và những nhà thơ.
Đó là những trận gió rất lớn đi tìm trên khắp mọi nẻo đường của thế giới.
Trên khắp mọi sự vật có thể chết đi, trên khắp mọi sự vật có thể nắm bắt được giữa cái thế giới hoàn toàn của sự vật.
Nguồn: Tập thơ song ngữ "La mort, l'amour, la vie" (Cái chết, tình yêu, sự sống), NXB Tác phẩm mới, 1986

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Saint-John Perse » Gió