31/10/2020 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ Đồng tự phú nhất luật

Tác giả: Kỳ Đồng - 奇童

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 11:47

 

Phiên âm

Lịch thập niên lai lưỡng độ tê (tây)
Thục vi Y, Lã thục Di, Tề
Cát long vị báo tam xa sính
Khổng phượng hồ vi nhất lữ thê
Thiệt Hán khách như Bì Hạ Lịch
Huyết đường nhân bất Thị Trung Kê
Anh hùng khổng nhãn vô Tiêu Tử
Tu chiếu vương tôn bích thượng đề

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Quỷ trắng mười năm mấy lượt về
Ai là Y, Lã với Di, Tề
Cát long chưa báo ba lần triệu
Khổng Tử vẫn dìu một lũ mê
Gia khánh vắng người tài sánh lịch
Tôi trung thiếu kẻ đức như Kê
Anh hùng liếc mắt không Tiêu Tử
Nhìn kỹ bài thơ chốn vách đề
Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kỳ Đồng » Kỳ Đồng tự phú nhất luật