22/03/2023 20:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân sầu khúc

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2022 19:00

 

Phiên âm

Ngân toan áp liêm phương hiểu hàn
Băng tâm chức bị cô miên nan
Bất xích phong khi sở vân mấn
Phượng chẩm đơn oa lệ ba sàn
Mạch đầu điệp luyến ban nan khứ
Đề quyết thanh trung xuân hướng mộ
Giao đăng đông phong đô bất trú

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Rèm cuốn ban mai hương lạnh thơm
Lạnh ngắt chăn tơ giấc chập chờn
Gió sầu vò nát mái tóc rối
Gối phượng phòng đơn lệ đẫm tuôn
Mấp mô đường nhỏ khó đi lại
Tiếng cuốc kêu dồn xuân đã cuối
Hoa tàn như mộng liễu như sầu
Nghiêng ngả gió đông khôn giữ nổi
Nguiofn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Nguiofn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Xuân sầu khúc