27/10/2020 08:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm sự của cái tẩy

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 19/07/2007 22:36

 

Sách vở nào rây mực
Hay chữ xấu chữ thừa
Tôi bào trơn, đánh bóng
Lại hình hài như xưa.

Đừng kiện tôi, anh giấy
Tôi chẳng hề tội chi
Mà đang giúp anh đấy
Kẻo  anh mang iếng "hề"...

Có kiện, thì hãy kiện
Cậu học trò của anh!
Nhưng mà thôi, sao nỡ
Họ đâu đã ...trưởng thành?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Tâm sự của cái tẩy