04/03/2021 20:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân nghĩa cho ta bạn bè

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/02/2018 11:26

 

Nhân nghĩa cho ta bạn bè
Vì tiền cho lắm dặt dè trước sau.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nhân nghĩa cho ta bạn bè