21/09/2020 07:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Quỷ Môn quan
過鬼門關

Tác giả: Nguyễn Đề - 阮偍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2011 18:37

 

Nguyên tác

陰噎騰空殺氣漫,
村翁指示鬼門關。
迷蒙嵐色千岩隱,
嗚咽泉聲一派寒。
竹架新橋通客徑,
樹含古廟鎮群山。
仗吾忠信無夷險,
兩袖清風任去還。

Phiên âm

Âm ế đằng không sát khí man,
Thôn ông chỉ thị Quỷ Môn quan.
Mê mông lam sắc thiên nham ẩn,
Ô yết tuyền thanh nhất phái hàn.
Trúc giá tân kiều thông khách kính,
Thụ hàm cổ miếu trấn quần sơn.
Trượng ngô trung tín vô di hiểm,
Lưỡng tụ thanh phong nhậm khứ hoàn.

Dịch nghĩa

Âm u ngút trời sát khí mênh mang
Ông lão thôn làng chỉ đó là cửa Quỷ Môn
Mờ mịt sương lam. dấu nghìn ngọn núi
Nghẹn ngào tiếng suối, lạnh một dòng sông
Tre bắc cầu mới thông đường khách đi
Cây ôm miếu cổ trấn ngự núi non
Nhờ ta trung tín sá chi hiểm trở
Tay áo đựng gió mát mặc sứ đi về

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

U ám bầu không, sát khí tràn
Già làng bảo đó Quỷ Môn quan
Núi muôn ngọn lẩn, nhoà sương biếc
Suối một dòng vươn, nghẹn tiếng than
Đường mới cầu treo, thông lối khách
Cây trùm miếu cổ, trấn non ngàn
Lòng ta trung tín khinh gian hiểm
Tay áo xênh xang, nhẹ khứ hoàn
Quỷ Môn quan ở phía nam châu Ôn, thuộc địa phận xã Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn). Nơi đây núi đá có hình đầu ma, đầu quỷ, nên có tên gọi là Quỷ Môn. Ngạn ngữ xưa có câu: “Quỷ Môn quan, Quỷ Môn quan, thập nhân khứ, nhất nhân hoàn” (Ải Quỷ Môn, ải Quỷ Môn, mười người ra đi, chỉ một người về).

Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995
Nguồn: Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Đề, NXB Khoa học Xã hội, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đề » Quá Quỷ Môn quan