03/03/2021 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy cố viên kỳ 2
歸故園其二

Tác giả: Nguyễn Phu Tiên - 阮孚先

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2019 20:33

 

Nguyên tác

搵淚披榛覓敝廬,
尺櫞寸瓦已無餘。
釣魚池涸苔封石,
種菊庭荒草沒除。
陋巷僅容旋馬地,
薄田擬學相牛書。
何時歸作林泉主,
閒伴村翁帶月鋤。

Phiên âm

Vấn lệ phi trăn mịch tệ lư,
Xích duyên thốn ngoã dĩ vô dư.
Điếu ngư trì hạc đài phong thạch,
Chủng cúc đình hoang thảo một trừ.
Lậu hạng cận dung toàn mã địa[1],
Bạc điền nghĩ học tướng ngưu thư[2].
Hà thời quy tác lâm tuyền chủ,
Nhàn bạn thôn ông đái nguyệt sừ.

Dịch nghĩa

Gạt nước mắt, rẽ gai góc tìm ngôi nhà đổ nát
Đoạn rui, mảnh ngói cũng không còn
Ao câu cá khô cạn, cầu đá phủ rêu
Sân trồng cúc bỏ hoang, thềm nhà lấp cỏ
Lối ngõ hẻm là đây, chỉ vừa chỗ xoay chân ngựa
Mảnh ruộng xấu còn đó, muốn học sách xem tướng trâu
Bao giờ ta về làm chủ rừng suối
Thanh thản cày dưới bóng trăng với các cụ già trong thôn

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Nhà đổ, rẽ gai gạt lệ tìm
Đoạn rui mảnh ngói chẳng còn nguyên
Ao câu khô khốc rêu trùm đá
Sân cúc tàn hoang cỏ lấp thềm
Ngõ hẻm, ngựa vào quay vó lại
Ruộng tồi, trâu có học bài thêm
Bao giờ về chủ nơi rừng suối
Thanh thản cày trăng với bạn hiền
Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019
[1] Xoay chân ngựa. Ý nói ngõ đi chật hẹp chỉ đủ chỗ cho con ngựa xoay chân thôi.
[2] Học sách xem tướng trâu. Ý nói muốn mua trâu để lo việc cày ruộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phu Tiên » Quy cố viên kỳ 2