04/07/2020 20:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ra đường mắt mải nhìn anh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 23:43

 

Ra đường mắt mải nhìn anh,
Để chân anh vấp đổ thành nhà vua.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ra đường mắt mải nhìn anh