20/01/2022 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn thuật bài 6 (Thú ông này)

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2005 18:17

 

Ðường thông thuở chống một cày,
Sự thế bao nhiêu vẫn đã khuây.
Bả cái trúc hòng phân suối,
Quét con am để chứa mây.
Trì tham nguyệt hiện chăng buông cá,
Rừng tiếc chim về ngại phát cây.
Dầu bụt dầu tiên ai kẻ hỏi,
Ông này đã có thú ông này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Mạn thuật bài 6 (Thú ông này)