17/01/2022 17:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Muốn làm thằng Cuội

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2005 18:37

 

Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi!
Trần thế em nay chán nửa rồi.
Cung quế[1] đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa[2] xin chị nhắc lên chơi.
Có bầu, có bạn, can chi tủi,
Cùng gió, cùng mây, thế mới vui.
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám.
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười.
Nguồn:
1. Khối tình con - quyển thứ nhất, Tản Đà, Nhà in Văn Minh, Hải Phòng-Hà Nội, in lần thứ hai, 1918
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
[1] Theo thần thoại Trung Quốc, trên cung trăng có cây quế, do đó trăng còn được gọi là cung quế.
[2] Theo thần thoại Trung Quốc và Việt Nam, trên mặt trăng có cây đa và thằng Cuội ngồi dưới gốc cây đa đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Muốn làm thằng Cuội