29/11/2020 00:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mao đường kiểm hiệu thu đạo kỳ 1
茅堂檢校收稻其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 22:14

 

Nguyên tác

香稻三秋末,
平田百頃間。
喜無多屋宇,
幸不礙雲山。
禦夾侵寒氣,
嘗新破旅顏。
紅鮮終日有,
玉粒未吾慳。

Phiên âm

Hương đạo tam thu mạt,
Bình điền bách khoảnh gian.
Hỉ vô đa ốc vũ,
Hạnh bất ngại vân sơn.
Ngự giáp xâm hàn khí,
Thường tân phá lữ nhan.
Hồng tiên chung nhật hữu,
Ngọc lạp vị ngô khan.

Dịch nghĩa

Lúa chiêm thơm vào cuối tháng thứ ba của mùa thu,
Nơi ruộng phẳng cỡ trăm sào.
Mừng không có nhiều nóc chứa,
May không có mây núi gây trở ngại.
Khí lạnh thấm có áo chống giữ,
Thưởng thức lúa mới làm tan vẻ mặt người khách nơi xa.
Suốt ngày có cái ngon đỏ,
Hạt ngọc khiến ta bớt dè sẻn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Lúa thơm vào cuối thu,
Ruộng phẳng cỡ trăm miếng.
Mừng không nhiều mái che,
May mây núi không vướng.
Hơi lạnh áo giáp ngăn,
Nở mặt vì được hưởng.
Đỏ, tươi có suốt ngày,
Hạt ngọc, ta sài rộng.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mao đường kiểm hiệu thu đạo kỳ 1