04/07/2022 10:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục sầu kỳ 05
復愁其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 11:44

 

Nguyên tác

金絲鏤箭簇,
皂尾掣旗竿。
一自風塵起,
猶嗟行路難。

Phiên âm

Kim ty lũ tiễn thốc,
Tạo vĩ xiết kỳ can.
Nhất tự phong trần khởi,
Do ta hành lộ nan.

Dịch nghĩa

Sợi vàng quấn mũi tên,
Đuôi đen làm cán cờ.
Nhất là từ khi có gió bụi nổi lên,
Lúc đó mới than rằng đường đi khó.

Bản dịch của mailang

Tơ vàng tên bó lại,
Cán vứt, đem làm cần.
Từ ấy phong trần dậy,
Còn than đường khó khăn.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phục sầu kỳ 05