25/03/2023 18:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Thiên Môn sơn
望天門山

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 03:43

 

Nguyên tác

天門中斷楚江開,
碧水東流至此迴。
兩岸青山相對出,
孤帆一片日邊來。

Phiên âm

Thiên Môn[1] trung đoạn Sở giang[2] khai,
Bích thuỷ đông lưu chí thử hồi.
Lưỡng ngạn thanh sơn tương đối xuất,
Cô phàm nhất phiến nhật biên lai.

Dịch nghĩa

Núi Thiên Môn đứt giữa, sông Sở mở ra
Nước biếc chảy về đông đến đây quay lại
Hai bên bờ núi xanh cùng đối nhau
Một cánh buồm con ở bên trời đến

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sở Giang cuồn cuộn rạch Thiên Môn
Sóng biếc về đông trở hướng dồn
Sừng sững đôi bờ non núi thẳm
Bên trời lấp ló cánh buồm con
[1] Tên núi ở huyện Đương Đồ, tỉnh An Huy.
[2] Tên sông ở phủ Hoài An, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vọng Thiên Môn sơn