27/01/2023 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật kỳ 2
春日其二

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:58

 

Nguyên tác

籬竹橫斜半雨陰,
藤床徙倚坐春深。
鄰童晨起讀三字,
飛鳥偶過遺一音。
詩到窮時無俗骨,
事因醉後有雄心。
老休莫恨賓朋少,
彭澤相知只素琴。

Phiên âm

Ly trúc hoành tà bán vũ âm,
Đằng sàng tỷ ỷ toạ xuân thâm.
Lân đồng thần khởi độc tam tự,
Phi điểu ngẫu qua di nhất âm.
Thi đáo cùng thời vô tục cốt,
Sự nhân tuý hậu hữu hùng tâm.
Lão hưu mạc hận tân bằng thiểu,
Bành Trạch tương tri chỉ tố cầm.

Dịch nghĩa

Tre giậu ngả chênh chênh, trời nửa mưa nửa u ám,
Trên giường mây, ngồi kề cà trước cảnh xuân.
Sáng sớm, trẻ con hàng xóm dậy đọc sách Tam tự kinh,
Chim chợt bay qua, còn vắng lại một tiếng.
Thơ làm lúc cùng, khí cốt không tục,
Khi làm việc, tâm hồn càng hăng.
Tuổi già về nghỉ chỉ lo ít bạn,
Bành Trạch chỉ thân với một cây đàn không dây.

Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Rặng tre chênh chếch mưa bay,
Ngày xuân trên chiếc giường mây kề cà.
Ngang trời một tiếng chim qua,
Nhà bên con trẻ nghê nga học bài.
Lúc cùng thơ dễ nảy tài,
Khi say việc khó mười mươi chẳng sờn.
Chờ vì ít bàn phàn nàn,
Ông Đào chỉ có cây đàn làm thân.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Xuân nhật kỳ 2