02/03/2021 18:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký kiến
記見

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2020 20:15

 

Nguyên tác

地盡奇觀限北南,
橫山一帶倚蒼藍。
玄珍聘物餘青樹,
制勝香奩寓碧潭。
將莫蕭疏雲作屏,
民居錯落竹為庵。
青泉相照銀花盞,
味脈純佳萬古甘。

Phiên âm

Địa tận kỳ quan hạn bắc nam,
Hoành Sơn[1] nhất đái ỷ thương lam.
Huyền Trân[2] sính vật dư thanh thụ,
Chế Thắng[3] hương liêm ngụ bích đàm.
Tướng mạc tiêu sơ vân tác bỉnh,
Dân cư thác lạc trúc vi am.
Thanh tuyền tương chiếu ngân hoa trản,
Vị mạch thuần giai vạn cổ cam.

Dịch nghĩa

Vùng đất tận cùng, chắn giữa hai miền nam, bắc,
Là dải Hoành Sơn dựa vào khoảng xanh lam.
Sính lễ của Huyền Trân, chỉ còn lại vùng cây xanh,
Hộp thơm của Chế Thắng đã gửi nơi đầm biếc.
Màn trướng quạnh hiu, mây làm bình phong,
Dân cư rải rác, dùng tre làm nhà ở.
Chén hoa màu bạc rọi chiếu suối xanh,
Mạch nước có vị mát thơm, ngọt ngào muôn thuở.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Cuối đất kỳ quan cách bắc nam,
Hoành Sơn một dải ngất mầu lam.
Huyền Trân sính lễ cây xanh lá,
Chế Thắng hồi trang nước biếc đầm.
Màn trướng quạnh hiu mây chắn cửa,
Nhà dân rải rác trúc làm am.
Chén hoa mầu bạc in màu suối,
Mạch nước muôn thu vị ngọt đằm.
Nguyên chú: Sau đền Chế Thắng phu nhân có một cái đầm, tương truyền đó là nơi phu nhân mất. Xã Phú Mỹ có cái giếng bên suối, tục gọi là Giếng Phật.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 72
[1] Tức Đèo Ngang, nay là ranh giới giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình.
[2] Thời Trần, nước Chiêm Thành khá mạnh, vua Trần Anh Tông phải gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành để cầu thân. Vì đi qua dãy Hoành Sơn nên liên tưởng đến Huyền Trân công chúa.
[3] Tức Chế Thắng phu nhân, là thứ phi của Trần Duệ Tông, có miếu thờ ở cửa biển Xích Lỗ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Ký kiến