03/02/2023 11:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ổ rơm

Tác giả: Đặng Nguyệt Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/09/2022 06:05

 

Ổ rơm hơi ấm quê nhà
Tôi mang thơm thảo thật thà ra đi
Đường đời ghềnh thác lắm khi...
Nhớ quê da diết - thèm về ổ rơm!
Nguồn: Thơ lẻ, Đặng Nguyệt Anh, NXB Hội nhà văn, 2022

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Nguyệt Anh » Ổ rơm