19/01/2021 00:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Võng Xuyên biệt nghiệp
別輞川別業

Tác giả: Vương Tấn - 王縉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2008 21:55

 

Nguyên tác

山月曉仍在,
林風涼不絕。
殷勤如有情,
惆悵令人別。

Phiên âm

Sơn nguyệt hiểu nhưng tại,
Lâm phong lương bất tuyệt.
Ân cần như hữu tình,
Trù trướng lệnh nhân biệt.

Dịch nghĩa

Trăng sáng còn soi trên núi ban sớm
Gió rừng con đang thổi mát lành
Ân cần như có tình
Khiến cho người đi xa nỗi niềm thêm lưu luyến

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trăng núi sáng còn đó
Gió rừng mát mãi đây
Gió trăng như quyến luyến
Não ruột lúc chia tay.
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Tấn » Biệt Võng Xuyên biệt nghiệp