23/03/2023 02:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đốm lửa

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2015 07:38

 

Hạ sang rớt giọt mưa nguồn
Nhớ câu lục bát ru buồn nhân gian
Mờ xa đốm lửa trên ngàn
Giọt sương cõi tục đã tràn mắt đêm
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Đốm lửa