27/01/2022 12:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Truy hoạ Tùng Thiện Vương “Xuân khuê”
追和從善王春閨

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2019 20:38

 

Nguyên tác

一春紅紫滿山溪,
七八佳人東復西。
望斷雙眸千里雁,
魂消半枕五更雞。
百憂萬慮懷難遣,
六院三宮色未齊。
二十四時心兩事,
九華帳裡怨猿啼。

Phiên âm

Nhất xuân hồng tử mãn sơn khê,
Thất bát giai nhân đông phục tê.
Vọng đoạn song mâu thiên lý nhạn,
Hồn tiêu bán chẩm ngũ canh kê.
Bách ưu vạn lự hoài nan khiển,
Lục viện tam cung sắc vị tề.
Nhị thập tứ thời tâm lưỡng sự,
Cửu hoa trướng lý oán viên đề.

Dịch nghĩa

Đầy núi lấp khe một màu xuân hồng tía,
Bảy, tám cô gái đẹp từ đông lại tây.
Trông ngóng cánh nhạn từ ngoài ngàn dặm tới muốn rớt hai con ngươi,
Tiêu hồn trên nửa chiếc gối suốt năm canh.
Trăm lo ngàn nghĩ, nhớ khó khuây,
Sáu viện ba cung màu sắc chưa đồng.
Suốt 24 giờ tâm với sự,
Tiếng vượn kêu lọt vào trong trướng cửu hoa nghe thêm phát ghét.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Ngày xuân hoa nở khắp sơn khê,
Những gái tầm phương đông lẫn tê.
Mắt phượng tin nhàn trông vắng vẻ,
Canh gà gối điệp luống đê mê.
Trăm vàn lo nghĩ lòng thêm bận,
Cung viện xênh xang sắc chửa tề.
Tâm sự ngày đêm hai dạ biết,
Trướng hoa tai chán tiếng viên đề.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Truy hoạ Tùng Thiện Vương “Xuân khuê”