20/05/2022 12:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký đệ Học Tốn thị
寄弟學遜氏

Tác giả: Ninh Tốn - 寧遜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 22:22

 

Nguyên tác

康寜一路報君知,
步步清風滿翠微。
見月在天雲在海,
有懷信宿共哦詩。

Phiên âm

Khang ninh nhất lộ báo quân tri,
Bộ bộ thanh phong mãn thuý vi.
Kiến nguyệt tại thiên vân tại hải,
Hữu hoài tín túc cộng nga thi.

Dịch nghĩa

Trên đường bình an, báo cho ông biết,
Bước đi mỗi bước, gió mát tràn đầy núi non xanh biếc.
Nhìn thấy trăng trên trời, mây ngoài biển,
Nhớ lại lúc ở với nhau cùng ngâm thơ.

Bản dịch của Thạch Can

Trên đường vui khoẻ, báo em hay,
Mỗi bước non xanh, gió mát đầy.
Trông nguyệt bầu trời, mây mặt biển,
Nhớ ngày chung sống, đọc thơ say.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ninh Tốn » Ký đệ Học Tốn thị