24/06/2021 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ Lăng niên thiếu

Tác giả: J. Leiba - Lê Văn Bái

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 10/04/2010 12:29

 

Gốc liễu vương tôn vừa buộc ngựa
Sau rèm son phấn đã đưa hương
Tiếng oanh chào khách lời lưu luyến
Khúc hát gieo sênh, dịp đoạn trường
Rượu ngon cứ uống đừng lo cạn
Ta có kim bào, tuấn mã đây
Tiệc ngọc nghìn vàng chi xiết kể
Tiếc gì tri kỷ một đêm nay
Rồi mai người khách phong lưu ấy
Túi rỗng đi qua kỹ viện này
Che áo vì chưng e thẹn mặt
Ngậm tình, chẳng nói một ai hay.
Nguồn: Nguyễn Tuyết Hạnh, Thơ Đường bình chú, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » J. Leiba » Ngũ Lăng niên thiếu