27/09/2023 19:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh lão tướng quần vợt bài 2

Tác giả: Hoàng Trọng Thược

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/12/2018 09:34

 

Mòn lông banh nỉ lão còn chơi,
Cân sức cho nên chẳng dám lơi.
Chống đỡ gay go trào bọt mép,
Cò cưa dai dẳng toát mồ hôi.
Chơi trưa chưa phỉ còn chơi tối,
Đánh chiếc xong rồi lại đánh đôi.
Phút chốc mưa đâu tuôn xối xả,
Cuộc vui hào hứng tạm ngưng rồi.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Tinh thần trào phúng trong thi ca xứ Huế, tr. 236, Ấn quán Trung Việt, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Trọng Thược » Vịnh lão tướng quần vợt bài 2