18/01/2021 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Phạm Ngũ Lão từ thi
題范五老祠詩

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2013 10:59

 

Nguyên tác

坐邊塑刺若平安,
由悶兵書勝敵軍。
志合英雄王節制,
變成殿帥武雙文。

Phiên âm

Toạ biên tố thích nhược bình an,
Do muộn “Binh thư” thắng địch quân.
Chí hợp anh hùng Vương tiết chế[1],
Biến thành Điện suý[2] vũ song văn.

Dịch nghĩa

Giáo đâm vào đùi chảy máu mà vẫn ngồi đan tre
Vì ông mải nghĩ đến việc dụng “Binh thư” để đánh thắng quân xâm lược
Ông là người hợp trí anh hùng với Trần Quốc Tuấn
Nên đã được Vương dạy thêm văn võ, trở thành tướng gồm tài thao lược

Bản dịch của Trần Tuấn Đạt

Giáo đâm máu chảy vẫn ngồi đan
Mải nghĩ Binh thư thắng địch quân
Chí hợp anh hùng Trần Quốc Tuấn
Rồi thành Điện suý võ kiêm văn
Phạm Ngũ Lão (1255-1320) là danh tướng thời Trần. Nhân dân đã lập đền thờ ông và đền thờ bà ở bờ tây sông Đáy, Kiện Khê, gần chân núi Thiên Kiện tỉnh Hà Nam.

Bài thơ do ông Nguyễn Đắc, nguyên Trưởng phòng Văn hoá Thể thao huyện Kim Thanh, Hà Nam Ninh cung cấp.

Nguồn: Trần Tuấn Đạt, Vũ Cố đại vương, NXB Lao động, 2004
[1] Tức Trần Quốc Tuấn.
[2] Là tước phong của Phạm Ngũ Lão.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Đề Phạm Ngũ Lão từ thi