08/07/2020 22:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngồi chi xa lắc xa lơ

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/04/2016 10:12

 

Ngồi chi xa lắc xa lơ
Vắng nhau cách mặt ngẩn ngơ ra vào?
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ngồi chi xa lắc xa lơ