10/08/2022 06:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Định phong ba
定風波

Tác giả: Liễu Vĩnh - 柳永

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2007 11:54

 

Nguyên tác

自春來、
慘綠愁紅,
芳心是事可哥。
日上花梢,
鶯穿柳帶,
猶壓香衾臥。
暖酥消,
膩雲嚲。
終日厭厭倦梳裹。
無那,
恨薄情一去,
音書無個。

早知恁麽。
悔當初、不把雕鞍鎖。
向雞窗、只與蠻箋象管,
拘束教吟課。
鎮相隨,
莫拋躲。
針線閑拈伴伊坐。
和我,
免使年少,
光陰虛過。

Phiên âm

Tự xuân lai,
Thảm lục sầu hồng,
Phương tâm thị sự khả ca.
Nhật thượng hoa tiêu,
Oanh xuyên liễu đới,
Do áp hương khâm ngoạ.
Noãn tô tiêu,
Nhị vân đả.
Chung nhật yêm yêm quyện sơ khoả.
Vô ná,
Hận bạc tình nhất khứ,
Âm thư vô cá.

Tảo tri nhẫm ma.
Hối đương sơ, bất bả điệu an toả.
Hướng kê song, chỉ dữ loan tiên tượng quản,
Câu thúc giao ngâm khoá.
Trấn tương tuỳ,
Mạc phao đoá.
Châm tuyến nhàn niêm bạn y toạ.
Hoà ngã,
Mạc sử niên thiếu,
Quang âm hư quá.

Dịch nghĩa

Từ buổi xuân về
Lá xanh thảm, hoa đỏ buồn,
Trong tấm lòng thơm, mọi việc đều qua chuyện
Mặt trời lên cao trên ngọn hoa
Chim oanh luồn quanh nhánh liễu
Vẫn ôm chăn hương nằm
Phấn thoa phai lạt
Làn tóc rối bời
Suốt ngày chán chường, biếng chải đầu sửa tóc
Không sao chịu nổi
Giận kẻ bạc tình một đi
Không lá thư gửi về

Sớm biết nhường này
Hối tiếc trước kia, không khoá chặt cương ngựa
Lần tới phòng sách, muốn dùng giấy bút
Gò vào âm đọc
Suốt ngày đeo đuổi
Chớ có bỏ rời
Kim chỉ thư thả cầm, hãy ngồi sóng với nhau
Với ta
Chớ để thì giờ trôi
Phí lúc tuổi xanh

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Buổi xuân về,
Lục tủi hồng buồn,
Xiết nỗi lòng thơm trống trải.
Ác ló đầu hoa,
Oanh luồn nhánh liễu,
Vẫn ôm chăn mê mải.
Phấn son phai,
Làn tóc rối.
Suốt buổi chán chường đầu biếng chải.
Giận nỗi,
Khách bạc tình một đi,
Không lá thư thăm hỏi.

Sớm biết nhường này.
Thà trước kia khoá dây cương giữ lại.
Lần tới thư phòng, giở tờ hoa ngọn bút,
Ngâm đọc nhường uể oải.
Chớ rời nhau,
Ngày đeo đuổi.
Kim chỉ biếng cầm ngồi sóng với.
Ta hãy,
Chớ để tuổi xanh,
Trôi hoài đi mãi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Vĩnh » Định phong ba