18/01/2022 04:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần tướng quân từ
陳將軍祠

Tác giả: Nguyễn Xuân Ôn - 阮春溫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2016 11:05

 

Nguyên tác

將軍愛國負剛膓,
一片精忠露劍芒。
新室已謀遷漢帝,
留侯寧義報韓王。
陳朝十世綱常重,
頓嶺千秋俎豆香。
假使當年甘事賊,
誰教古廟永留芳。

Phiên âm

Tướng quân[1] ái quốc phụ cương trường,
Nhất phiến tinh trung lộ kiếm mang.
Tân thất[2] dĩ mưu thiên Hán đế,
Lưu hầu[3] ninh nghĩa báo Hàn vương.
Trần triều thập thế cương thường trọng,
Đốn lĩnh thiên thu trở đậu hương.
Giả sử đương niên cam sự tặc,
Thuỳ giao cổ miếu vĩnh lưu phương.

Dịch nghĩa

Tướng quân mang lòng yêu nước cứng cỏi vững vàng
Một tấm tinh trung toát trên mũi gươm
Nhà Tân đã mưu đồ cướp ngôi vua nhà Hán
Ông Lưu hầu thà vì nghĩa mà báo đáp ơn vua nhà Hàn
Nhà Trần mười đời cương thường là trọng
Núi Đốn ngàn thu cúng tế ngát hương
Giả sử năm đó ông cam lòng thờ giặc
Làm gì có ngôi đền cổ để tiếng thơm lâu dài

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Yêu nước gan bền đại tướng quân,
Lòng trung toát lạnh mũi gươm thần.
Mưu sâu giặc Mãng lừa ngôi Hán,
Nghĩa cả Lưu hầu báo chúa Hàn.
Trở đậu ngàn thu thơm núi Đốn,
Cương thường mười kiếp nặng ơn Trần.
Cầm như năm ấy đành theo giặc,
Miếu cổ danh thơm há dự phần.
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977
[1] Chỉ Trần Khát Chân. Lúc Hồ Quý Ly toan cướp ngôi nhà Trần, ông đã mưu giết họ Hồ song bị lộ rồi bị giết, nhân dân lập đền thờ trên núi Đốn Sơn, xã Phường Giai (nay là xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá).
[2] Vương Mãng cướp ngôi nhà Tây Hán, gọi là nhà Tân.
[3] Tức Trương Lương, cha của ông làm quan nhà Hàn. Tần diệt nhà Hàn, ông định báo thù cho nhà Hàn. Có lần ông thuê người cầm dùi nện vào xe Tần Thuỷ Hoàng ở đất Bác Lãng nhưng đánh lầm phải người ngồi bên cạnh. Sau ông giúp Hán Cao tổ (Lưu Bang) đánh diệt nhà Tần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Ôn » Trần tướng quân từ