29/05/2023 19:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tim tôi ai níu

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/12/2022 16:15

 

Vừa hết mùa mưa tôi về sông Mã
Cửa Hà hôm ấy ngập ngừng thu
Đò mắc cạn, tay nắm tay mắc cỡ
trái tim tôi ai níu mãi đến giờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tim tôi ai níu