21/10/2021 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 6 (Dượng Đế hành cung Biện Thuỷ tân)
楊柳枝九首其六(煬帝行宮汴水濱)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:39

 

Nguyên tác

煬帝行宮汴水濱,
數株殘柳不勝春。
昨來風起花如雪,
飛入宮牆不見人。

Phiên âm

Dượng Đế[1] hành cung Biện thuỷ[2] tân,
Sổ chu tàn liễu bất thăng xuân.
Tạc lai phong khởi hoa như tuyết,
Phi nhập cung tường bất kiến nhân.

Dịch nghĩa

Cung vua Dượng Đế ở bãi sông Biện,
Có nhiều cành liễu chịu không nổi mùa xuân.
Buổi chiều, hoa trắng như tuyết, bị gió thổi mạnh,
Bay qua tường vào hành cung, nhưng không thấy có ai cả.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cung Dượng Đế bên bờ sông Biện
Liễu xưa tàn, xuân tận gốc trơ
Đêm rồi gió nổi hoa như tuyết
Bay nhập vào cung chẳng thấy người.
[1] Vua thứ 2 nhà Tuỳ, tên thật là Dương Quảng, sinh năm 569, mất năm 618 vì bị tướng chỉ huy cấm quân là Vũ Văn Hoá giết chết ở Giang Đô, hưởng dương 49 tuổi. Ở ngôi 14 năm. Tuỳ Dượng Đế là vị vua hoang chơi sa đoạ nhất của nhà Tuỳ. Dưới thời trị vì của Dượng Đế, nhân dân Trung Quốc đã phải chịu muôn ngàn khổ cực.
[2] Sông ở huyện Vinh Dương, tỉnh Hà Nam, chảy đến huyện Khai Phong thì rẽ làm hai, một ngọn chảy theo lối bắc thành gọi là Âm Câu, một ngọn chảy theo lối nam thành gọi là Hồng Câu, hai ngọn cùng chảy vào sông Hoàng Hà. Nam thành và bắc thành ở đây chính là thành Biện Lương nơi con sông Biện Thuỷ chảy qua. Hai bên bờ sông cây cối rườm rà, phong cảnh rất đẹp. Nhà Tuỳ đóng đô ở Biện Lương. Vua Dượng Đế lại dựng hành cung trồng dương liễu trên bờ sông Biện. Vua thường cùng cung nữ đến thả thuyền chơi trên sông. Đến đời Ngũ Đại, nhà Hậu Lương, Hậu Chu và nhà Tống đều đóng đô ở đây. Thành Biện Lương nay thuộc huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Dương liễu chi cửu thủ kỳ 6 (Dượng Đế hành cung Biện Thuỷ tân)