22/10/2019 00:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Râu ông nọ cắm cằm bà kia

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:03

 

Râu ông nọ cắm cằm bà kia
Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Râu ông nọ cắm cằm bà kia