05/02/2023 02:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang sơn
江山

Tác giả: Vương Sĩ Trinh - 王士禎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 22:11

 

Nguyên tác

吳頭楚尾路如何?
煙雨秋深暗自波。
晚趁寒潮渡江去,
滿林黃葉雁聲多。

Phiên âm

Ngô đầu Sở vĩ lộ như hà?
Yên vũ thu thâm ám tự ba.
Vãn sấn hàn triều độ giang khứ,
Mãn lâm hoàng diệp nhạn thanh đa.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đầu Ngô đuôi Sở đường bao la
Mưa khói thu tàn sóng trắng xa
Chiều tối triều dâng trên sông lạnh
Đầy rừng lá úa tiếng chim ca

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Sĩ Trinh » Giang sơn