02/02/2023 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị ngọt

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/12/2019 09:55

 

Đào xuân quả đỏ mấy trăng rồi
Khách cứ vào ra khẽ uốn môi
Chẳng có ai người hay vị ngọt
Nhờ anh bước đến liếc mắt cười.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Vị ngọt