28/09/2022 08:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Tả tiên bối
寄左先輩

Tác giả: Đàm Dụng Chi - 譚用之

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2014 09:13

 

Nguyên tác

狂歌白鹿上青天,
何似蘭塘釣紫煙。
萬卷祖龍坑外物,
一泓孫楚耳中泉。
翩翾蠻榼薰晴浦,
轂轆魚車響夜船。
學取青蓮李居士,
一生杯酒在神仙。

Phiên âm

Cuồng ca bạch lộc thướng thanh thiên,
Hà tự lan đường điếu tử yên.
Vạn quyển Tổ Long[1] khanh ngoại vật,
Nhất hoằng Tôn Sở[2] nhĩ trung tuyền.
Phiên huyên man hạp huân tình phố,
Cốc lộc ngư xa hưởng dạ thuyền.
Học thủ Thanh Liên Lý cư sĩ[3],
Nhất sinh bôi tửu tại thần tiên.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Hươu trắng lên mây hát một bài
Hồ lan khói tía xuống cầu chơi
Tần chôn muôn quyển răn ngoài mả
Sở gối một dòng nước dưới tai
Chơi mát lắc lư bầu rượu nặng
Câu đêm lọc sọc cuộn dây dài
Thanh Liên họ Lý xin theo học
Một chén thần tiên rượu chẳng vơi
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
[1] Tên hiệu của Tần Thuỷ Hoàng. Tổ là trước hết, Long là tượng nhân quân, hai chữ ghép lại tức là Thuỷ Hoàng. Thuỷ Hoàng bắt đầu xưng là Hoàng đế. Ông cũng chính là người đã đốt sách Nho và chôn sống hơn 460 Nho sĩ.
[2] Người đời Tần. Khi còn ít tuổi muốn đi ẩn, bảo Vương Tề: "Ta nên súc miệng bằng đá, gối đầu bằng dòng nước". Tề hỏi: "Sao nói trái nghĩa thế?". Sở đáp: "Gối đầu dòng nước cho sạch tai, súc miệng bằng đá để mài cho răng sạch".
[3] Tức Lý Bạch, đại thi hào đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đàm Dụng Chi » Ký Tả tiên bối