23/05/2024 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá cố hương
過故鄉

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 06:45

 

Nguyên tác

一別家鄕十五年,
此來懷古一潸然。
逢人半是不相識,
嘿思悠悠嘆逝川。

Phiên âm

Nhất biệt gia hương thập ngũ niên,
Thử lai hoài cổ nhất san nhiên.
Phùng nhân bán thị bất tương thức,
Mặc tứ du du thán thệ xuyên.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Quê nhà cách biệt mười lăm năm,
Về lại thương hoài lệ đẫm khăn.
Gặp gỡ nửa phần không biết mặt,
Ngậm ngùi xa xót nỗi thời gian.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Quá cố hương