14/08/2020 01:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tay buồn tay ngắt đoá hoa

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 28/04/2018 13:58

 

Tay buồn tay ngắt đoá hoa
Để tàn để khổ thế là còn chi
Anh ơi, đừng nói biệt ly
Một lần như thế còn gì đời em?
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Tay buồn tay ngắt đoá hoa