18/01/2021 12:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu lạp mai
右臘梅

Tác giả: Hoàng Văn Hoè - 黃文槐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2008 02:03

 

Nguyên tác

花下相逢好勤觴,
山家風味粗琣嘗。
君如欲問桃源客,
原為逃名入此鄉。

Phiên âm

Hoa hạ tương phùng hảo khuyến thương,
Sơn gia phong vị thô bội thường.
Quan như dục vấn đào nguyên khách,
Nguyên vị đào danh nhập thử hương.

Dịch nghĩa

Dưới hoa, gặp nhau, mừng nâng chén rượu
Dáng quê chất phác lại có phong vị núi ngàn
Chàng như muốn hỏi khách đào nguyên
Liệu có giúp cho, bỏ tên tuổi trần tục nhập vào làng này được chăng

Bản dịch của Duy Phi, Lê Xuân Hãng, Tống Đức Nhuận

Vui gặp dưới hoa, chén rượu tăm
Dáng quê phong vị chốn non ngàn
Khách đào nguyên hỡi ta mong hỏi
Trốn tục, làng này, nhập được chăng
Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Văn Hoè, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Văn Hoè » Hữu lạp mai